Pagalbinio ūkio paskirties pastato statyba, Pamiškės g. 4A, Baltrimų k., Ylakių sen.,