Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės Saulės g.55, Purvėnų k., nauja statyba