Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės Ivoniškės k. 4, Ylakių sen., nauja statyba